15 mei 2018
mei 15, 2018

Steen consistorie

Boven de deur van de consistorie gaapt een gat. Daarin zat een bijzondere steen, een steen die geplaatst werd toen de consistorie werd gebouwd. Marinus Aalberts kon zich herinneren dat toen zijn vader in de kerkenraad zat en de consistorie werd gebouwd het de bedoeling was dat er in die steen wensen op papier opgeborgen zouden worden. Wensen voor de kerk en gemeente van over 50 jaar. Marinus herinnerde zich hoe zijn vader daarop zwoegde en het maar ingewikkeld vond om iets te bedenken. En dat vonden er meer in die tijd, want de steen is leeg! Vorig jaar, na 50 jaar, is de steen voorzichtig verwijderd en opengebroken. En hoewel er een gleuf in zit waar hoogstwaarschijnlijk iets in zou moeten geplaatst zijn, is de steen leeg. Hoe zou onze gemeente eruit zien over 50 jaar in 2068? Wat zou u de gemeente toewensen? Dat is best leuk om eens over na te denken, en het is goed om dat ook bij de Here God neer te leggen. Op de catechisatie hebben we daarover nagedacht, en jongeren hebben persoonlijke wensen opgeschreven voor onze gemeente die ze zelf bedacht hebben. Deze zijn opgevouwen in een sigarenkoker samen met een brief van Marinus Aalberts waarin hij het e.e.a. vertelt en uitlegt. Binnenkort wordt de steen weer teruggeplaatst. Hoe ziet de gemeente er over 50 jaar uit? Dat weten we niet, maar laten we dat vooral ook aan de Here God voorleggen en bidden om zijn zegen en de voortgang van het evangelie onder ons.