13 mrt 2018
maart 13, 2018

Zangdienst zondag 18 maart 2018

Thema: Woord om te zingen

De Bijbel is een onuitputtelijke bron vol woorden die ons duiden wie de Vader, Zoon en Heilige Geest is. Vandaar dat de Bijbel “Het Woord” wordt genoemd. Door hierin te lezen horen we Gods stem. Helaas verstaan we de woorden vaak niet. Dan komt de betekenis later tot ons in een preek, een gedicht, een dagboek of op een onverwacht moment. Ook liederen zijn vruchten van de Geest die onze ziel kunnen raken. In de Bijbel wordt veel gezongen. Lofliederen en dankliederen, maar ook liederen in angst, nood en verdriet. Na een overwinning zingen Mozes en Mirjam een loflied, maar na de dood van Saul en Jonathan zingt David een klaaglied. Uit de Psalmen klinkt het breedst denkbare palet aan gevoelens, stemmingen, hoogten en diepten. Tot aan het kruis vulden die woorden het hart van Jezus en zetten daarom ons hier en nu onverminderd tot zingen aan.

We beginnen de zangdienst met “Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen”. Dat doen we tenslotte elke zondag, elke kring, elke catechisatie, elke samenkomst. En we belijden dat “God heeft het eerste woord … én God heeft het laatste woord”. Kortom, een rijk uur gevuld met prachtige bekende liederen uit vele bundels. We hebben opnieuw dirigent David Niemeijer te gast, die ditmaal gemengd zangkoor “Immanuel” zal leiden bij sprekende liederen als “Nearer my God to Thee” en “Vader, U bent goed”. Albert Brasz begeleidt het koor op de piano. De samenzang wordt begeleid door Eduard van Maanen.

Kortom, een vol uur met liederen om samen te zingen en naar te luisteren. Wij treffen elkaar D.V. zondagavond 18 maart om 19:30 uur aan het Noordereinde 14. Wilt u de liturgie thuis ontvangen of vervoer naar de kerk wensen, neem dan even contact op met Yvar Steketee (035-6564521).