20 mei 2020
mei 20, 2020

Zendingsproject – laatste nieuws

Sinds september 2019 steunen we als gemeente een van de zendingsprojecten van Anco en Ewien van Bergeijk, die via CAMA zijn uitgezonden naar West-Afrika. Het project is erop gericht om kleine radiostations te onderhouden en van voldoende energie te voorzien. Deze radiostations, die bemand worden door vrijwilligers van lokale kerken, zijn een belangrijke vorm van scholing en evangelisatie. Door het plaatsen van zonnepanelen worden de energiekosten gedrukt. Als zendingscommissie willen we dit mooie project financieel steunen. Helpt u mee?

Nu de zendingsbussen in ons kerkgebouw geen optie zijn, kunt u een gift overmaken naar de bankrekening van de diaconie onder vermelding van: Zending. Het rekeningnummer is: NL23 RABO 0388 2336 05 t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland

Avonturies in coronatijd
Anco en Ewien van Bergeijk werken sinds 2004 in West-Afrika. Ze wonen in Senegal, maar zijn vanwege de coronacrisis terug in ons land. De beslissing om naar Nederland te gaan, was allesbehalve makkelijk. Toch hopen ze vanuit hier meer tot zegen te kunnen zijn voor de verschillende mensen en projecten waarbij ze betrokken zijn. Anco en Ewien proberen dagelijks contact te hebben met collega’s en vrienden in Senegal. Om op de hoogte te blijven, maar ook om te peilen waar ze kunnen helpen of voor welke specifieke nood ze kunnen bidden.

Op de website avonturiers.nl kunt u meer lezen over Anco en Ewien en hun zendingswerk. Beiden delen ze een passie voor God, reizen, jongeren en techniek. Binnen hun eigen vakgebied zetten ze zich breed in. Ze starten bewust geen eigen projecten, maar haken aan bij reeds bestaande initiatieven, in nauwe samenwerking met de lokale Afrikaanse kerk en jongeren. Ter toerusting van de toekomstige generatie.