05 sep 2020
september 5, 2020

Bericht namens de zendingscommissie

De diaconie van onze gemeente beheert al een aantal jaren de gelden van de gezamenlijke zendingscommissie van Kortenhoef en ‘s-Graveland. Om de boekhouding wat overzichtelijker te houden heeft de diaconie een extra bankrekening geopend voor de gelden van de zendingscommissie. Dit is het rekeningnummer: NL31 RABO 0356 191 257 t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland.

Als u een gift wilt overmaken voor de zending kunt u voortaan bovenstaand rekeningnummer gebruiken. Het wordt op prijs gesteld als u erbij vermeldt dat het voor de zending is. Het blijft uiteraard ook mogelijk om een donatie te doen via de zendingsbussen in onze kerkgebouwen.

Zendingsproject
Sinds september 2019 steunen we als gemeente een van de zendingsprojecten van Anco en Ewien van Bergeijk, die via CAMA zijn uitgezonden naar West-Afrika. Het project is erop gericht om kleine radiostations te onderhouden en van voldoende energie te voorzien. Deze radiostations, die bemand worden door vrijwilligers van lokale kerken, zijn een belangrijke vorm van scholing en evangelisatie. Door het plaatsen van zonnepanelen worden de energiekosten gedrukt. Als zendingscommissie willen we dit mooie project financieel steunen. Helpt u mee?

Anco en Ewien van Bergeijk werken sinds 2004 in West-Afrika. Ze wonen in Senegal, maar zijn vanwege de coronacrisis terug in ons land. De beslissing om naar Nederland te gaan, was allesbehalve makkelijk. Toch hopen ze vanuit hier meer tot zegen te kunnen zijn voor de verschillende mensen en projecten waarbij ze betrokken zijn. Anco en Ewien proberen dagelijks contact te hebben met collega’s en vrienden in Senegal. Om op de hoogte te blijven, maar ook om te peilen waar ze kunnen helpen of voor welke specifieke nood ze kunnen bidden.

Op de website avonturiers.nl kunt u meer lezen over Anco en Ewien en hun zendingswerk. Beiden delen ze een passie voor God, reizen, jongeren en techniek. Binnen hun eigen vakgebied zetten ze zich breed in. Ze starten bewust geen eigen projecten, maar haken aan bij reeds bestaande initiatieven, in nauwe samenwerking met de lokale Afrikaanse kerk en jongeren. Ter toerusting van de toekomstige generatie.