Contact

Adres gegevens kerk gebouw:

Noordereinde 14
1243 JG ‘s-Graveland
Tel. consistorie: 035-656 40 11

Scriba:

Mevr. M. Pranger-Westland tel. 035 – 656 32 60

e-mail: scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl

Kosters:

Dhr. G. Schaap tel. 06 – 28 11 26 14
Dhr. A. v/d Pol tel. 035 – 656 18 93

De agenda voor gebruik van de kerk wordt bijgehouden door de heer Schaap.

e-mail: koster@hervormdegemeentesgraveland.nl

Dominee:

Vacant


Beroepingscommissie:

Reacties op of vragen over de vacature kunt u mailen naar de beroepingscommissie: bcie@hervormdegemeentesgraveland.nl

Rekening nummers:

College van Kerkrentmeesters NL65 INGB 0000 4918 04
Diaconie NL23 RABO 0388 2336 05
Collectebonnen NL24 INGB 0000 5319 24

 

Vertrouwenspersonen:

In het kader van veilige kerk zijn in vele gemeenten vertrouwenspersonen aangesteld. In elke gemeente kunnen slachtoffers zijn van geweld, misbruik of onveilige machtssituaties, in hun thuissituatie of zelfs in de kerk. Daar willen en mogen we niet voor wegkijken! De hervormde gemeente ‘s-Graveland valt onder de classis Utrecht. De vertrouwenspersonen voor deze classis zijn:

Ploni Robbers: ploni.robbers@classisutrecht.nl

Elzeline Strijker: elzeline.strijker@classisutrecht.nl

Arnoud Looijen: arnoud.looijen@classisutrecht.nl

Kees Visser:  kees.visser@classisutrecht.nl

 

Website:

Heeft u vragen over, of wilt u iets op de website laten zetten, dan kunt u contact opnemen met de webmaster.

e-mail: webmaster@hervormdegemeentesgraveland.nl