Contact

Adres gegevens kerk gebouw:

Noordereinde 14
1243 JG ‘s-Graveland
Tel. consistorie: 035-656 40 11

Scriba:

Mevr. M. Pranger-Westland tel. 035 – 656 32 60

e-mail: scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl

Kosters:

Dhr. G. Schaap tel. 06 – 28 11 26 14
Dhr. A. v/d Pol tel. 035 – 656 18 93

De agenda voor gebruik van de kerk wordt bijgehouden door de heer Schaap.

e-mail: koster@hervormdegemeentesgraveland.nl

Dominee:

Vacant

e-mail: dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl

Rekening nummers:

College van Kerkrentmeesters NL65 INGB 0000 4918 04
Diaconie NL23 RABO 0388 2336 05
Collectebonnen NL24 INGB 0000 5319 24

 

Website:

Heeft u vragen over, of wilt u iets op de website laten zetten, dan kunt u contact opnemen met de webmaster.

e-mail: webmaster@hervormdegemeentesgraveland.nl