Live dienst

Tijdens deze corona tijd zenden wij uit via kerkdienstgemist en via YouTube.

YouTube kanaal (video)

youtube-logo - IPP

Kerkdienstgemist (audio)

Luister mee naar de dienst op dit moment (mits beschikbaar)

Collectes:

College van Kerkrentmeesters
Diaconie NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v.Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland