Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

Ds. G.J. van MeijerenPredikant, moderamen
Mw. E. van den Broeck - BoltOuderling
Mw. A.G. van de Pol - HeinekeOuderling, moderamen
Mw. M. Pranger - WestlandOuderling, scriba, moderamen
Mw. C.R. Steenkamer - van der WeerdOuderling
Dhr. L. ter StegeOuderling
Mw. L. Hagedoorn - GunsOuderling-kerkrentmeester
Dhr. A.A. van der HorstOuderling-kerkrentmeester
Dhr. H. WillemsenOuderling-kerkrentmeester
Dhr. H. van den BroeckKerkrentmeester (geen kerkenraadslid)
Mw. E.I. Aalberts-ZeelenbergDiaken
Mw. A. de Groot - den HertogDiaken
Mw. Pasterkamp - DerksenDiaken
Mw. Y.E. van 't Riet - MeijerDiaken, preses, moderamen

ds. G.J. van Meijeren:
Noordereinde 12, 1243 JG  ‘s-Graveland.
Telefoon 035 – 656 0598
e-mail dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl

U kunt de Scriba bereiken:
Telefoon.: 035 – 656 3260
e-mail: scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl

Preekbeurtvoorziening en organistenrooster:
dhr. M.J. Flink
Telefoon: 06 – 51 567 350
e-mail: M.J.Flink@kpnmail.nl