Gemeente

De Hervormde gemeente te ‘s-Graveland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het beleidsplan 2021- 2024 van de gemeente kunt u hier lezen.

De gemeente is momenteel vacant en is op zoek naar een voorganger voor 60%. Klik hier voor de profielschets predikant m/v en bekijk hier de profielschets van de Hervormde gemeente ‘s-Graveland. Reacties op of vragen over de vacature kunt u mailen naar de beroepingscommissie: bcie@hervormdegemeentesgraveland.nl.

Veilige kerk, veilige gemeente
In het kader van veilige kerk zijn in vele gemeenten vertrouwenspersonen aangesteld. Sinds kort zijn er ook classicale vertrouwenspersonen aangesteld. Dit is gedaan om kleine gemeenten te ontzorgen. In elke gemeente kunnen slachtoffers zijn van geweld, misbruik of onveilige machtssituaties, in hun thuissituatie of zelfs in de kerk. Daar willen en mogen we niet voor wegkijken!

De Hervormde gemeente ‘s-Graveland valt onder de classis Utrecht. De hieronder genoemde personen zijn bereid gevonden als vertrouwenspersoon voor de classis op te treden:
Ploni Robbers: ploni.robbers@classisutrecht.nl
Elzeline Strijker: elzeline.strijker@classisutrecht.nl
Arnoud Looijen: arnoud.looijen@classisutrecht.nl
Kees Visser: kees.visser@classisutrecht.nl