Gemeente

De Hervormde gemeente te ‘s-Graveland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het beleidsplan 2021- 2024 van de gemeente kunt u hier lezen.