06 sep 2017
september 6, 2017

Belijdeniscatechisatie

Ook is er dit seizoen weer mogelijkheid om belijdeniscatechisatie te volgen. Van harte uitgenodigd! Het is de bedoeling om op 25 september te beginnen om 20.00 uur in de consistorie. In 1 Johannes 4:19 schrijft Johannes: Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Belijdenis doen is voor in de kerk daarop ‘ja’.. lees meer →

06 sep 2017
september 6, 2017

(Lees)kringen

Op 4 oktober start de leeskring, op 10 oktober de gesprekskring en op 18 oktober de bijbelkring. In de volgende KssK staan de precieze gegevens voor de gesprekskring en de bijbelkring, zet de data alvast in de agenda! Leeskring Voor de leeskring lezen we verder in het boek van Tim Keller. We vervolgen met de.. lees meer →

Zoals eerder aangegeven zullen wij in het september het Groothuisbezoek organiseren. U heeft inmiddels een uitnodiging voor het Groothuisbezoek ontvangen. Als kerkenraad vinden we het belangrijk om het gesprek over God en geloof en de onderlinge verbondenheid te stimuleren en het Groothuisbezoek lijkt ons daarvoor een goede manier. Heel de gemeente is uitgenodigd voor een.. lees meer →

11 jul 2017
juli 11, 2017

Gemeentemiddag: zaterdag 9 september 2017

Op D.V. zaterdag 9 september houden wij onze jaarlijkse gemeentemiddag. Een goede gelegenheid om elkaar in een andere sfeer te ontmoeten. Op deze dag wordt een fiets/autotocht georganiseerd. We beginnen deze middag om 14.00 uur. Na de fiets/autotocht sluiten wij traditioneel af met een maaltijd. Verderop in dit kerkblad vindt u een uitnodiging. Zet u.. lees meer →

11 jul 2017
juli 11, 2017

Terugblik gemeenteavond woensdag 28 juni

Op 28 juni jl. hebben wij onze gemeenteavond gehouden. Op de agenda stond deze avond de zesjaarlijkse stemming. Bij deze zesjaarlijkse stemming wordt bepaald op welke wijze in de gemeente gedurende de komende zes jaren de ouderlingen en diakenen zullen worden verkozen. Op de gemeenteavond is besloten om ook de komende zes jaar vast te.. lees meer →

14 jun 2017
juni 14, 2017

Gemeenteavond woensdag 28 juni 2017

Graag laten wij u weten dat er op D.V. 28 juni a.s. (let op i.v.m. spreker is de datum gewijzigd!) om 20.00 uur in de consistorie van ons kerkgebouw een gemeenteavond gehouden wordt. Op de agenda staat deze avond de zesjaarlijkse stemming. Bij deze zesjaarlijkse stemming wordt bepaald op welke wijze in de gemeente gedurende.. lees meer →

14 jun 2017
juni 14, 2017

Procedure verkiezing ambtsdragers

Een procedure voor de verkiezing van ambtsdragers moet zorgvuldig gebeuren en kost de nodige tijd. Daarom hebben wij deze procedure afgelopen maand al opgestart. Iedere twee jaar is er in januari een eredienst waarin wij afscheid nemen van aftredende ambtsdragers en waarin nieuwe ambtsdragers bevestigd worden. Dit zal in D.V. januari 2018 weer plaats vinden… lees meer →

14 jun 2017
juni 14, 2017

Groot huisbezoek september 2017

Groothuisbezoek: september 2017 Zoals eerder aangegeven zullen wij in het september het Groothuisbezoek organiseren. U krijgt binnenkort een uitnodiging voor het Groothuisbezoek op de mat. Als kerkenraad vinden we het belangrijk om het gesprek over God en geloof en de onderlinge verbondenheid te stimuleren en het Groothuisbezoek lijkt ons daarvoor een goede manier. Heel de.. lees meer →

14 jun 2017
juni 14, 2017

Nacht van gebed (Open Doors).

Open Doors organiseert elk jaar een nacht van gebed voor de vervolgde kerk. Bidden voor broers en zussen die vervolgd worden omdat ze in Jezus als hun verlosser geloven, dat kan dit jaar ook bij ons in de kerk. Het is mooi om hier een keer een avond, samen met medegelovigen, op te focussen. Tijdens.. lees meer →

14 jun 2017
juni 14, 2017

Hulp gezocht!

Ook dit jaar zouden wij graag de kinderbijbeldagen willen houden. Echter zonder hulp is dit niet mogelijk!! Lijkt het u/je leuk één of meer ochtenden te komen helpen, meld je dan aan! Er wordt deze ochtenden een bijbel verhaal verteld, gezongen, geknutseld en iets lekkers gegeten en gedronken samen met kinderen tussen 4 en 12.. lees meer →