11 apr 2018
april 11, 2018

Jeugddienst verplaatst naar 22 april 2018

De jeugddienst is verplaatst van 15 april naar 22 april, vanwege de beschikbaarheid van de pianiste. Iedereen van harte welkom in deze dienst die we samen met jongeren vormgeven. We hopen met elkaar op een mooie zondagochtend! lees meer →

11 apr 2018
april 11, 2018

Bijbelkring woensdag 18 april 2018

De Bijbelkring vindt plaats op woensdag 18 april om 20.00 bij fam. Aalberts, Kortenhoefsedijk 97. We hebben de toespraak van Stefanus nog niet helemaal afgekregen in Handelingen 7, dus deze zullen we vervolgen. Een prachtig Bijbelgedeelte!   lees meer →

11 apr 2018
april 11, 2018

Gesprekskring dinsdag 15 mei 2018

De laatste avond van de gesprekskring dit seizoen is op dinsdagavond 15 mei. Het leek me wel aardig om met elkaar een film te kijken met christelijke thematiek. Van harte welkom in de pastorie om 20.00! lees meer →

13 mrt 2018
maart 13, 2018

Zangdienst zondag 18 maart 2018

Thema: Woord om te zingen De Bijbel is een onuitputtelijke bron vol woorden die ons duiden wie de Vader, Zoon en Heilige Geest is. Vandaar dat de Bijbel “Het Woord” wordt genoemd. Door hierin te lezen horen we Gods stem. Helaas verstaan we de woorden vaak niet. Dan komt de betekenis later tot ons in.. lees meer →

13 mrt 2018
maart 13, 2018

Jeugddienst zondag 15 april

Op zondag 15 april zal er weer een jeugddienst gehouden worden. Zet deze datum dus alvast in je agenda! Je bent van harte welkom!     lees meer →

13 mrt 2018
maart 13, 2018

Lied(eren) van de maand

De liederen van de maand voor de komende periode zijn als volgt:     Maart: Alzo lief had God de wereld Alzo lief had God de wereld, alzo lief had God de wereld, de wereld, de wereld, God had de wereld lief. Dat Hij aan ons heeft gegeven, dat Hij aan ons heeft gegeven, gegeven,.. lees meer →

13 mrt 2018
maart 13, 2018

Gesprekskring woensdag 4 april 2018

We zijn in een nieuw boek begonnen! Kwetsbare liefde, van prof.dr. Reitsma over Christendom en Islam. Een actueel thema. Welkom om mee te lezen over dit actuele thema! Op 4 april om 20.00 in de consistoriekamer. We lezen de hoofdstukken 4,5 en 6 en we sluiten de avond af met een hapje en een drankje… lees meer →

13 mrt 2018
maart 13, 2018

Bijbelkring woensdag 21 maart 2018

Woensdag 21 maart vindt de Bijbelkring plaats bij fam. Aalberts, Kortenhoefsedijk 97. Om 20.00 beginnen we. De Handelingen der apostelen, heet het Bijbelboek voluit waar we mee bezig zijn. Maar wellicht is het beter om te zeggen de Handelingen van de Geest, want daar gaat het over. Lees mee! Doe inspiratie op en leer de.. lees meer →

Voor 30ers en 40ers (dat vatten we ruim op) is er de gesprekskring om met elkaar eens door te praten over geloof, leven en Bijbel. De gesprekskring is meestal de 2e dinsdag van de maand, dus 13 maart en de keer daarop 10 april. 13 maart is vlak voor Pasen, dus die avond zal in.. lees meer →

18 feb 2018
februari 18, 2018

Bediening heilige doop

Op zondag 25 februari zal onze dochter Sara het teken van de Heilige Doop ontvangen. Een mooi moment voor heel de gemeente, maar waar wij als ouders natuurlijk ook naar uitkijken. En het is wellicht extra bijzonder omdat ik als vader mijn eigen dochter mag dopen. Wij hopen met elkaar als gemeente op een prachtige.. lees meer →