17 jan 2018
januari 17, 2018

Leeskring dinsdag 13 februari 2018

Dinsdag 13 februari is de gesprekskring. De gesprekskring is voor 30ers en 40ers (dat is een ruim begrip) die zich met elkaar willen verdiepen in het geloof. De avond wordt afgesloten met een borrel. Wees welkom! Om 20.00 niet in de pastorie, maar bij fam. Aalberts jr, Kortenhoefsedijk 118. Thema van de avond is ‘liefde’… lees meer →

17 jan 2018
januari 17, 2018

Leeskring woensdag 7 februari 21018

Op de leeskring zijn we toe aan een nieuw boek! We gaan een bijzonder boek lezen, een boek dat veel reactie heeft opgeroepen, instemmend en uiterst kritisch. Een boek over een actueel thema dat kritische doordenking verdient, geschreven door iemand die ook wel eens voorgaat in onze gemeente, namelijk: Kwetsbare liefde. De kerk, de islam.. lees meer →

De bijbelkring is op woensdag 17 januari en de keer daarna op 21 februari. De overwegingen van Gamaliël in Handelingen 5 worden besproken op 17 januari, en op 21 februari lezen we uit handelingen 6. Boeiend! Om 20.00 beginnen we met koffie aan de Kortenhoefsedijk 97 bij fam. Aalberts. Als een van uw goede voornemens.. lees meer →

20 dec 2017
december 20, 2017

Kerstdiensten

De kerstdiensten zijn bijzonder om te mogen vieren en we doen ook altijd ons best om ze een bijzonder tintje te geven. De kerk is allereerst prachtig versierd door vrijwilligers, bij het ouderenkerstfeest heeft men dat al kunnen bewonderen. Kerstavond 24 december is er om 22.00 uur een dienst waarin het Gospelkoor Vision uit Hilversum.. lees meer →

20 dec 2017
december 20, 2017

Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Op D.V. zondag 14 januari 2018 vindt de bevestiging plaats van ambtsdragers. In deze dienst worden Hugo Willemsen (ouderling-kerkrentmeester), Iris Aalberts (diaken), Paula Pasterkamp (diaken), Ellineke van den Broeck (ouderling) en Marjan Pranger(ouderling) bevestigd als ambtsdrager. Afscheid nemen wij dan van de vertrekkende ambtsdragers: Joke Bremmer, Bert Balke, Wim Neef en Klaas-Jan Timmerman. Wij zien.. lees meer →

20 dec 2017
december 20, 2017

Bestrating kerkplein

Zoals u enige tijd geleden gelezen hebt – en u zult het ongetwijfeld gezien hebben – is de bestrating op het kerkplein hersteld. Hopelijk hebt u er niet al te veel last van ondervonden. Maar, nu is het gereed en het ziet er weer piekfijn uit. Ook precies passend bij het gebouw. Alle vrijwilligers die.. lees meer →

20 dec 2017
december 20, 2017

Koper poetsen

U kijkt natuurlijk niet altijd naar boven, richting plafond, in de kerk, Dat zou ook niet goed zijn, want de voorganger verdient al onze aandacht in de eredienst. Maar, een schalkse blik mag af en toe wel eens. En dan ziet u dat de koperen luchters weer als nieuw u toe glinsteren. Het is een.. lees meer →

20 dec 2017
december 20, 2017

Een dochter geboren

Dankbaar en blij zijn onze predikant ds. Geert van Meijeren en zijn vrouw Machteld Vergunst met de geboorte van hun dochter op 12 december 2017. Zij mochten haar uit Gods hand ontvangen, zo werd ons gemeld. Een geschenk dus. Haar namen luiden Sara Adriana. Sara betekent ‘vorstin’ of ‘prinses’ en Adriana betekent o.a. ‘rijk’. Er.. lees meer →

20 dec 2017
december 20, 2017

Lied van de maand

De liederen van de maand voor de komende periode zijn als volgt: Januari: Psalm 90 : 1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen: wij zijn in uw ontferming opgenomen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van uw beloften en.. lees meer →

20 dec 2017
december 20, 2017

Bijbelkring woensdag 17 januari 2018

In het nieuwe jaar gaat de Bijbelkring weer verder en wel op 17 januari. We zijn met elkaar bezig in het boek Handelingen. Als een van uw goede voornemens voor het nieuwe jaar ‘meer Bijbellezen’ is, schuif dan eens aan! Van harte welkom bij de fam. Aalberts, vanaf 20.00 uur. lees meer →