01 feb 2023
februari 1, 2023

Kerkdienst 5-2-2023

Op de eerste zondag van februari verwelkomen we ds. H. J. P. de Pater uit Nieuwegein. Bekijk hier de weekbrief met liturgie. De kerkdienst is te volgen via YouTube en kerkradio. De bankrekeningnummers voor de collecten: College van Kerkrentmeesters NL65 INGB 0000 4918 04 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland Diaconie NL23 RABO 0388 2336 05 t.n.v. Diaconie.. lees meer →

29 jan 2023
januari 29, 2023

Kerkdienst 29-1-2022

Komende zondag verwelkomen we ds. C. van Dis uit Nieuwegein. Bekijk hier de weekbrief met liturgie. De dienst is ook te volgen via YouTube en kerkradio. De bankrekeningnummers voor de collecten: College van Kerkrentmeesters NL65 INGB 0000 4918 04 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland Diaconie NL23 RABO 0388 2336 05 t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland Zending NL31.. lees meer →

18 jan 2023
januari 18, 2023

Kerkdienst 22-1-2022

Komende zondag verwelkomen we ds. Y.H.M. Hsu uit Maarssen. Bekijk hier de weekbrief met liturgie. De dienst is ook te volgen via YouTube en kerkradio. De bankrekeningnummers voor de collecten: College van Kerkrentmeesters NL65 INGB 0000 4918 04 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland Diaconie NL23 RABO 0388 2336 05 t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland Zending NL31 RABO.. lees meer →

11 jan 2023
januari 11, 2023

Kerkdienst 15-1-2023

Komende zondag verwelkomen we ds. J. Dekker- van Asselt uit Waddinxveen. Bekijk hier de weekbrief met liturgie. De dienst is ook te volgen via YouTube en kerkradio. De bankrekeningnummers voor de collecten: College van Kerkrentmeesters NL65 INGB 0000 4918 04 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland Diaconie NL23 RABO 0388 2336 05 t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland Zending.. lees meer →

05 jan 2023
januari 5, 2023

Kerkdienst 8-1-2023

Op deze zondag verwelkomen we ds. J. F. Schuitemaker uit ’t Harde. De weekbrief met liturgie is hier te bekijken. De dienst is ook te volgen via YouTube en kerkradio. De bankrekeningnummers voor de collecten: College van Kerkrentmeesters NL65 INGB 0000 4918 04 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland Diaconie NL23 RABO 0388 2336 05 t.n.v. Diaconie Hervormde.. lees meer →

30 dec 2022
december 30, 2022

Kerkdienst 1-1-2023

Op nieuwjaarsdag verwelkomen we ds. S. Hovestad – De Jong uit Baard. Bekijk hier de liturgie en weekbrief. De dienst, die begint om 10:30 uur, is te volgen via YouTube en kerkradio. De bankrekeningnummers voor de collecten: College van Kerkrentmeesters NL65 INGB 0000 4918 04 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland Diaconie NL23 RABO 0388 2336 05 t.n.v. Diaconie.. lees meer →

08 nov 2022
november 8, 2022

Begroting 2023 Diaconie

De diaconie heeft de concept begroting 2023 gepubliceerd. Deze kunt u hier inzien. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u zich wenden tot Iris Aalberts. lees meer →

10 jul 2022
juli 10, 2022

Concept jaarrekening diaconie

De concept jaarrekening van de diaconie ligt ter inzage. Deze is te vinden via deze link. lees meer →

23 jan 2021
januari 23, 2021

Meeleven

Met verdriet heeft de kerkenraad van de Hervormde Gemeente ‘s-Graveland kennis genomen van het overlijden van haar oud-predikant Prof. Dr. W. Balke Van 1986 tot 1993 diende hij onze gemeente als herder en leraar. Wij gedenken hem en wat hij voor de gemeente mocht betekenen in grote dankbaarheid. Op zondag 3 januari jl. bediende hij.. lees meer →

15 mei 2018
mei 15, 2018

Steen consistorie

Boven de deur van de consistorie gaapt een gat. Daarin zat een bijzondere steen, een steen die geplaatst werd toen de consistorie werd gebouwd. Marinus Aalberts kon zich herinneren dat toen zijn vader in de kerkenraad zat en de consistorie werd gebouwd het de bedoeling was dat er in die steen wensen op papier opgeborgen.. lees meer →