01 okt 2022
oktober 1, 2022

Kerkdienst 2-10-2022

Deze zondag gaat ds. Geert van Meijeren voor in de dienst, die ook te volgen is via YouTube en kerkradio. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. Bekijk de liturgie / weekbrief. De bankrekeningnummers voor de collecten: College van Kerkrentmeesters NL65 INGB 0000 4918 04 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland Diaconie NL23 RABO 0388 2336 05.. lees meer →

21 sep 2022
september 21, 2022

Kerkdienst 25-9-2022

Deze zondag verwelkomen we ds. W.P. van der Hoeven uit Amersfoort. Deze dienst is ook te volgen via YouTube en kerkradio. De liturgie / weekbrief is hier te bekijken. De bankrekeningnummers voor de collecten: College van Kerkrentmeesters NL65 INGB 0000 4918 04 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland Diaconie NL23 RABO 0388 2336 05 t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk.. lees meer →

14 sep 2022
september 14, 2022

Kerkdienst 18-9-2022

Komende zondag gaat ds. Geert van Meijeren voor in de dienst, die ook te volgen is via YouTube en kerkradio. Bekijk de liturgie en de weekbrief. De bankrekeningnummers voor de collecten: College van Kerkrentmeesters NL65 INGB 0000 4918 04 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland Diaconie NL23 RABO 0388 2336 05 t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland Zending NL31.. lees meer →

10 sep 2022
september 10, 2022

Kerkdienst 11-9-2022

Deze zondag gaat ds. Geert van Meijeren voor in de dienst, die ook te volgen is via YouTube en kerkradio. De liturgie / weekbrief kun je hier lezen. De bankrekeningnummers voor de collecten: College van Kerkrentmeesters NL65 INGB 0000 4918 04 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland Diaconie NL23 RABO 0388 2336 05 t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland.. lees meer →

30 aug 2022
augustus 30, 2022

Kerkdienst 4-9-2022

Komende zondag verwelkomen we gastpredikant ds. J.A. van der Schoot uit Gouda. De kerkdienst is ook te volgen via YouTube en kerkradio. We zingen in deze dienst de volgende liederen: Gezang 378: 1 – 4 Gezang 378: 5 – 8 Psalm 15: 1 en 4 Gezang: 329: 1, 2 en 3 Gezang 70: 1, 2, 3 en.. lees meer →

25 aug 2022
augustus 25, 2022

Kerkdienst 28-8-2022

Komende zondag gaat ds. Geert van Meijeren voor. In deze kerkdienst zal ook het huwelijk van Hugo Willemsen en Joke Twigt worden ingezegend. De dienst is te volgen via YouTube en kerkradio. Bekijk hier de liturgie. De eerste collecte (Diaconie) is deze zondag bestemd voor Stichting Leergeld. De bankrekeningnummers voor de collecten: College van Kerkrentmeesters NL65 INGB.. lees meer →

19 aug 2022
augustus 19, 2022

Kerkdienst 21-8-2022

Komende zondag gaat ds. Geert van Meijeren voor in de dienst, die ook te volgen is via YouTube en kerkradio. De liturgie is hier te bekijken. De bankrekeningnummers voor de collecten: College van Kerkrentmeesters NL65 INGB 0000 4918 04 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland Diaconie NL23 RABO 0388 2336 05 t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland Zending NL31.. lees meer →

10 jul 2022
juli 10, 2022

Concept jaarrekening diaconie

De concept jaarrekening van de diaconie ligt ter inzage. Deze is te vinden via deze link. lees meer →

23 jan 2021
januari 23, 2021

Meeleven

Met verdriet heeft de kerkenraad van de Hervormde Gemeente ‘s-Graveland kennis genomen van het overlijden van haar oud-predikant Prof. Dr. W. Balke Van 1986 tot 1993 diende hij onze gemeente als herder en leraar. Wij gedenken hem en wat hij voor de gemeente mocht betekenen in grote dankbaarheid. Op zondag 3 januari jl. bediende hij.. lees meer →

15 mei 2018
mei 15, 2018

Steen consistorie

Boven de deur van de consistorie gaapt een gat. Daarin zat een bijzondere steen, een steen die geplaatst werd toen de consistorie werd gebouwd. Marinus Aalberts kon zich herinneren dat toen zijn vader in de kerkenraad zat en de consistorie werd gebouwd het de bedoeling was dat er in die steen wensen op papier opgeborgen.. lees meer →